2019 en 2020

In 2019 vond een startbijeenkomst plaats met jonge dokters. Daarin verkenden we samen waar jonge dokters tegenaan lopen. Er kwamen vervolgsessies en eind 2020 werd de Zin in Zorg Toekomstagenda vastgesteld met tien bevindingen voor een betere werkcultuur.

2021

DOEN!: Samen met jonge en ervaren artsen brachten we de wensen uit de Toekomstagenda terug tot vier onderwerpen om mee aan de slag te gaan: meer inspraak bij de organisatie van het werk, meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, meer aandacht voor de mens achter de dokter en een positieve hervorming van de werkcultuur.
Per onderwerp ging een landelijk team van tien jonge artsen een challenge aan. Daarnaast werd in het Franciscus Gasthuis & Vlietland een Zin in Zorg team ingesteld dat binnen het eigen ziekenhuis met de thema’s aan de slag ging.

 

2022

De teams leverden samen een Startkit op, met handreikingen, films, tips en andere aanbevelingen om samen te werken aan een betere werkcultuur. De films zijn kosteloos te downloaden. Zorgprofessionals kunnen ze gebruiken als aanzet om het gesprek aan te gaan in hun zorginstelling.

 

2023

Sinds begin 2023 zijn we bezig met een verbreding van de beweging. Andere zorgprofessionals lopen namelijk tegen dezelfde knelpunten aan als dokters.
Vanaf 2023 is Zin in Zorg er daarom niet meer enkel voor jonge dokters maar voor alle zorgprofessionals, dus ook voor fysiotherapeuten, verpleegkundigen, verloskundigen en apothekers. Daarnaast willen we binnen zorginstellingen breed ervaring opdoen met alle Zin in Zorg producten die tot nu toe zijn opgeleverd via het Zin in Zorg DOE-pakket.

DOE pakket

Onder begeleiding van een coach wordt bepaald welke beroepsgroepen binnen het ziekenhuis meedoen om te werken aan een betere werkcultuur. De aanpak is bewust multidisciplinair. Een zelfsturend team van zorgprofessionals gaat aan de slag voor een beter werkklimaat.