Teamcaptain Ellen staat met haar team voor de uitdaging om jonge artsen beter te betrekken bij de organisatie van hun werk. Hoe gaan we ervoor zorgen dat ze mee mogen denken over het verbeteren van de zorg? Ellen: “Meer autonomie voor jonge dokters en meer inspraak dragen echt bij aan het werkplezier. Daar wil ik me hard voor maken. Nu ligt bijna alles vast en horen we vaak ‘zo gaat het nu eenmaal’. Ik zou graag zien dat we als jonge artsen kunnen meedenken over de organisatie van de zorg. Zoals het indelen van de poli, het wegwerken van wachtlijsten, de tijd per patiënt en het indelen van de roosters. Betrek ons daarbij. We willen genoeg tijd hebben voor onze patiënten en het moet leuk zijn voor de arts. We voelen ons verantwoordelijk voor een goede organisatie.”

Ellen Mooren
Teamcaptain

Ellen Mooren, teamcaptain

Beroep aios Gynaecologie en Verloskunde

Waar werk je Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht

Korte quote "Jonge dokters zitten vaak boordevol goede ideeën. Laat ons daarom meedenken over de organisatie van ons vak. Meer autonomie draagt bij aan meer werkplezier!"

Team Challenge 1 stelt zich voor:

Noor Jöbsis 1

Noor Jöbsis

Beroep anios Cardiologie

Waar werk je Deventer Ziekenhuis

Korte quote "Als jonge dokter worden we opgeleid om samen te beslissen, maar zelf krijgen we die ruimte niet als het gaat om onze eigen werkinrichting. Vanaf nu samen op naar een fittere toekomst"

Timon Vercoulen

Timon Vercoulen

Beroep arts-onderzoeker Orthopedie

Waar werk je Diakonessenhuis Utrecht

Korte quote "Werken als (jonge) arts is het mooiste wat er is! Door deze challenge hoop ik het werkklimaat te verduurzamen en persoonlijk leiderschap onder (jonge) artsen te bevorderen. "

Elske Bak 2

Elske Bak

Beroep aios Oogheelkunde

Waar werk je UMC Groningen

Korte quote "Het werkplezier in patiëntgerichte zorg dat ik als beginnend aios heb, wil ik vasthouden en verder ontwikkelen, zonder mijn eigen mentale fitheid uit het oog te verliezen."

Olaf Geerse

Olaf Geerse

Beroep aios Longgeneeskunde

Waar werk je Amsterdam UMC / OLVG

Korte quote "Als aios Longziekten ben ik ervan overtuigd dat wij, als jonge dokters, meer inspraak in de dagelijkse organisatie kunnen én moeten krijgen. Hier ga ik ontzettend graag mee aan de slag!"

Marrit Bierma

Marrit Bierma

Beroep aios MDL

Waar werk je Medisch Spectrum Twente

Korte quote "Organisatie is the key: ik zie dit project als een uitdaging met als doel ons werk als jonge dokter nóg leuker te maken. "

fptbty

Ingeborg van Dijk

Beroep aios Gynaecologie en Obstetrie

Waar werk je UMC Groningen

Korte quote "Ik streef naar de beste zorg, geleverd door artsen met plezier in hun werk. Zet ons duurzaam in en het werk zal beter georganiseerd zijn."

Maartje Weterings 2

Maartje Weterings

Beroep anios Interne Geneeskunde

Waar werk je Dr. Horacio Oduber Hospitaal, Aruba

Korte quote "Er liggen enorme uitdagingen als het gaat om de organisatie van zorg. Volgens mij kunnen wij, jonge dokters, deze uitdagingen het hoofd bieden met meer tijd voor de mens achter de patiënt als ultiem doel."

Fokkedien Tummers

Fokkedien Tummers

Beroep arts-onderzoeker, Gynaecologie

Waar werk je LUMC

Korte quote "De jonge arts zit vol goede en innovatieve ideeën over het beleid in de zorginstelling. De uitdaging is om hun visie en ideeën optimaal te benutten!"

Eke van der Ploeg

Eke van der Ploeg

Beroep anios Intensive Care

Waar werk je Diakonessenhuis Utrecht

Korte quote "Als jonge artsen zouden wij veel breder kunnen kijken dan alleen ons werk binnen onze eigen afdelingen. Door middel van de Zin in Zorg Challenge hoop ik met concrete plannen te komen om hier ruimte voor te creëren!"

"Jonge dokters zitten vaak boordevol goede ideeën. Laat ons daarom meedenken over de organisatie van ons vak. Meer autonomie draagt bij aan meer werkplezier!"

Hoe gaat het intussen met team 'Challenge 1' van Zin in Zorg?

De afgelopen maanden hebben de vijf teams hun plannen voor meer werkplezier afgemaakt en zijn ze gestart met hun projecten. Via zininzorg.nl blijf je op de hoogte. Hieronder lees je een opsomming van de acties waar team ‘Challenge 1’ nu en de komende maanden hard aan werkt.

Team ‘Challenge 1’ : Meer inspraak in de organisatie van de zorg

  • Inventarisatie welke arts-assistentenverenigingen al regulier overleg hebben met de raad van bestuur
  • Ontwikkelen van toolkit t.b.v. structureel overleg met de raad van bestuur
  • Filmpjes van RvB-leden die vertellen over de meerwaarde van gestructureerd overleg met jonge artsen
  • Social media campagne rol buddy en mentor