Disclaimer

Wanneer geldt deze disclaimer?

De disclaimer geldt als u de website www.zininzorg.nl bezoekt.

Over deze website

De website www.zininzorg.nl is eigendom van VvAA, dat zijn Vereniging VvAA (KvK nr. 40476209), VvAA Groep B.V. (KvK nr. 30041399) en alle groepsmaatschappijen van VvAA Groep B.V.

Informatie op deze website

Wij besteden veel zorg aan de juistheid en volledigheid van informatie op de website. Het kan echter voorkomen dat informatie niet (meer) juist of volledig is. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op de website. Behalve als er sprake is van grove nalatigheid of opzet van onze kant.

Links naar andere websites

Op verschillende plekken op de website verwijzen wij via links naar websites van anderen. Wij hebben geen invloed op en zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wij verwijzen.

Geen advies

De informatie op de website is algemeen van aard en geen advies dat is afgestemd op uw situatie. Het is uw eigen verantwoordelijkheid als u op basis van informatie op de website een beslissing neemt.

Bereikbaarheid en functioneren website

We doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat de website altijd bereikbaar is en goed functioneert. Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat de website tijdelijk niet bereikbaar is en/of niet goed functioneert. Lijdt u daardoor schade, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk. Behalve als er sprake is van grove nalatigheid of opzet van onze kant.

Gebruik van informatie

Alle informatie op de website, waaronder vormgeving, huisstijl en logo’s, zijn eigendom van VvAA of van leveranciers van VvAA.

  • Het staat u vrij de informatie op de website te gebruiken voor privé doeleinden. Voorwaarde is wel dat u de informatie ongewijzigd laat en vermeldt dat de informatie afkomstig is van www.zininzorg.nl.
  • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VvAA is het niet toegestaan de informatie op de website te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Nederlands recht

Op de website en disclaimer zijn Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen inhoud disclaimer

Wij kunnen de inhoud van deze disclaimer aanpassen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen. U vindt op deze pagina altijd de meest actuele versie.