Zin in Zorg DOE-pakket

Het Zin in Zorg DOE-pakket richt zich op een beter werkklimaat en heeft tot doel meer (gevoel van) autonomie, meer werkplezier en multidisciplinaire samenwerking te realiseren. Het pakket is ontwikkeld in samenwerking met een aantal Zin in Zorg-ambassadeurs en onderscheidt zich van de Startkit doordat zorgorganisaties onder begeleiding van een Zin in Zorg-facilitator gericht aan de slag gaan met doelen die het beste aansluiten op hun organisatie.

Wat houdt die begeleiding in?
Samen met de facilitator wordt een multidisciplinair team samengesteld dat aan de slag gaat met een van de Zin in Zorg challenges. Naast de begeleiding door de facilitator, is er ondersteuning vanuit het projectbureau van Zin in Zorg. Dit omvat onder meer hulp bij de organisatie van de kick-off en interne promotie van het traject.

Duur en verloop traject
Gedurende zes maanden begeleidt de facilitator het team. Elk teamlid zal ongeveer twee uur per week besteden aan het traject.
Wanneer wordt besloten met het DOE-pakket aan de slag te gaan, volgt een intake vanuit Zin in Zorg. Hieronder hebben we een schematisch overzicht opgenomen van de fases van het traject:

 

Samen met de facilitator wordt een multidisciplinair team samengesteld dat aan de slag gaat met een van de Zin in Zorg-challenges. Maak hier kennis met de Zin in Zorg-facilitators.


Meer informatie

Voor meer informatie over het Zin in Zorg DOE-pakket, kun je de presentatie raadplegen. Of contact opnemen met het projectbureau van Zin in Zorg. We zijn te bereiken via info@zininzorg.nl.

Samen aan de slag voor meer autonomie, meer werkplezier en meer samenwerking!