Het Zin in Zorg DOE-pakket is een uniek pakket ontwikkeld in samenwerking met Zin in Zorg-ambassadeurs. Het DOE-pakket richt zich op een beter werkklimaat: meer autonomie, meer werkplezier en multidisciplinaire samenwerking. Ieder team wordt gekoppeld aan een Zin in Zorg-facilitator waarmee gedurende zes maanden intensief wordt samengewerkt. Onze Zin in Zorg-facilitators hebben een hart voor de zorg en staan te popelen om samen met jullie aan de slag te gaan. Maak aan de hand van vijf vragen kennis met Jacqueline Mooij en Pamela te Kulve, beiden zijn  teamcoach en procesbegeleider bij VvAA én Zin in Zorg-facilitator.

“Als ik door de roze Zin in Zorg-bril kijk zie ik zorgprofessionals die de ruimte voelen om met elkaar te leren, ook van elkaars fouten én over alle grenzen heen.”   Jacqueline Mooij, Zin in Zorg-facilitator.

“Ik gun iedere zorgprofessional om met energie de dienst te starten en met vleugels weer huiswaarts te gaan”.   Pamela te Kulve, Teamcoach en procesbegeleider bij VvAA.