Zin in Zorg 27 november wordt verplaatst

VvAA, De Jonge Specialist, de LOVAH en LAD hebben besloten het Zin in Zorg event van 27 november te verplaatsen gezien de recente COVID-ontwikkelingen. Het evenement wordt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2022 gepland.

De afgelopen maanden werkten vijf teams met elk tien jonge artsen aan challenges om meer werkplezier te creëren. Ze hebben onder andere verbetervoorstellen ontwikkeld voor meer inspraak van jonge artsen, het faciliteren van persoonlijke ontwikkeling, meer aandacht voor de mens achter de dokter en een werkcultuur zonder overwerk. Tijdens het Zin in Zorg event op 27 november zouden ze deze voorstellen presenteren.
Nu het event niet kan doorgaan, wordt gezocht naar een andere vorm om de resultaten uit de teams te presenteren. Los daarvan wordt begin 2022 een nieuw event gepland. Zodra de nieuwe datum bekend is, publiceren we deze op de website van zininzorg.nl.

Van uitstel komt geen afstel, daar is de beweging te belangrijk voor. Blijf Zin in Zorg dus volgen op onze socials en houd www.zininzorg.nl in de gaten voor meer nieuws.