Werkplezier jonge zorgprofessionals staat onder druk

Artsen en andere zorgprofessionals zijn trots op hun vak, maar hun werkplezier staat wel onder druk. Dat blijkt uit de jongste cijfers van zowel De Jonge Specialist als VvAA.


Onderzoek De Jonge Specialist

De Jonge Specialist publiceerde op 3 oktober 2022 de resultaten van de nationale a(n)ios Gezond en veilig werken enquête. Dit keer namen 1.554 jonge artsen deel aan het onderzoek, waarvan bijna driekwart aios is, een vijfde anios en de overige respondenten arts-onderzoeker.

De belangrijkste uitkomsten:

  • 97% van de a(n)ios is trots op zijn vak. De sfeer binnen de vakgroep krijgt gemiddeld een 7,6.
  • 24% van de a(n)ios ervaart klachten die passen bij de diagnose van een burn-out, ondanks dat 78% persoonlijke begeleiding ontvangt.
  • 44% vindt de werkdruk te hoog. Daarnaast is ruim een derde (zeer) ontevreden over de werk-privébalans.
  • 26% van de aios overweegt te stoppen met de opleiding; bijna de helft vanwege een verstoorde werk-privé balans en een kwart vanwege een slecht banenperspectief.
  • A(n)ios werken gemiddeld 30 uur per maand over; driekwart wordt hiervoor niet gecompenseerd in tijd of geld.
  • 46% kan soms pauze nemen zonder invulling van taken.

De Jonge Specialist vindt de uitkomsten zorgelijk, zeker gezien de inspanningen die worden gedaan, onder andere via Zin in Zorg. “Zin in Zorg voorziet heel duidelijk in een behoefte, maar we zijn er nog niet. De rek in de zorg is eruit door de coronacrisis en de drukke periode daarna”, zei DJS-voorzitter Anne Koppelaar in reactie op het rapport. DJS heeft diverse stakeholders een brandbrief gestuurd om werk te maken van een gezond en veilig opleidings- en werkklimaat.
Meer weten? Bekijk alle resultaten van de Nationale a(n)ios Gezond en veilig werken enquête.


Onderzoek VvAA

In opdracht van VvAA onderzocht onderzoeksbureau Triple i Human Capital via de Quickscan Bezieling 2022 afgelopen zomer hoe het met de mentale fitheid van zorgprofessionals is gesteld. Aan het onderzoek deden 1.308 zorgprofessionals mee, waaronder medisch specialisten, huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, apothekers en verloskundigen.

De belangrijkste uitkomsten:

  • Het percentage bevlogen zorgprofessionals daalde van 20% in 2019 naar 15% in 2022.
  • Het merendeel van de respondenten gaf aan vaker burn-outklachten te ervaren. Deze trend is vooral zichtbaar bij huisartsen en medisch specialisten en in de leeftijdscategorie van 36 tot 45 jaar.
  • Huisartsen en fysiotherapeuten ervaren sinds 2019 een stijgende regeldruk. Alle beroepsgroepen zien de maatregelen die de zorgverzekeraars opleggen als belangrijkste oorzaak van regeldruk.
  • Meer zorgprofessionals ervaren een conflict tussen werk en privé. Het meest in het oog springt de grote toename in de leeftijdsgroep van 36 tot 55 jaar. Waar 17% van de 36- tot 45-jarigen in 2019 aangaf last te hebben van een werk-privéconflict, is dat nu 35%. Voor de 46- tot 55-jarigen steeg dit aantal van 15 naar 27%.

Hans van der Schoot, directeur Vereniging VvAA: “ Het lijkt erop dat de intrinsieke motivatie om in de zorg te (gaan) werken steeds meer onder druk komt te staan. Niet alleen jonge zorgprofessionals, maar eigenlijk alle leeftijdscategorieën en vrijwel alle beroepsgroepen in de zorg staan voor de gestelde uitdagingen. We zien in het Integraal Zorg Akkoord vele voornemens om de oorzaken nu echt aan te pakken met meer tijd voor de patiënt, minder administratie, verbetering van het contracteerproces met zorgverzekeraars, meer werkplezier en meer samenwerking. Het is de hoogste tijd dit nu ook te gaan realiseren! “

Momenteel worden de open antwoorden van de deelnemers aan de Quickscan geanalyseerd. Dit najaar deelt VvAA haar bevindingen en haar conclusies over het vervolgtraject.

Meer weten? Bekijk alle resultaten van de Quickscan Bezieling 2022.

22 november, 2022

Verder lezen

19-07-2024
Interview Thomas Schok | Radio 1
 Thomas Schok, chirurg en ambassadeur van Zin in Zorg, is geïnterviewd door Radio 1. Hij blikt o.a. terug op de coronaperiode in het ziekenhuis waar hij werkt, deelt zijn visie op de geleerde ervaringen destijds én vertelt hoe juist in deze periode – geheel onverwacht… Lees verder >
23-12-2021
#Helpjongedoktersopweg
Gun jonge dokters een mentor of buddy als ze daar behoefte aan hebben: met die boodschap voerde Zin in Zorg-team 1 in november campagne. In het magazine van de LAD vertellen ze waarom een buddy of mentor een jonge arts zo goed op weg kan helpen. Je… Lees verder >