Eerste bevindingen uit de kick-off

Woensdagavond 20 november 2019 vond de kick-off van Zin in Zorg plaats met 100 enthousiaste jonge dokters. De energie was de hele avond voelbaar. De betrokkenheid bij elkaar én bij het thema was groot: er lijkt daadwerkelijk een momentum te ontstaan rond werkplezier.

Tijdens de groepsgesprekken over dát wat werkplezier bevordert of bedreigt, was de openheid en het onderling respect groot. De vier thema’s – zinvol werk, persoonlijke veerkracht, organisatie van het werk en de cultuur van werkplezier –vormden een goede basis en kwamen volop aan bod.

Benieuwd naar de eerste bevindingen van hoogleraren Antoinette de Bont en Kiki Lombarts? Je leest ze hier.

Eerste bevindingen opgehaald tijdens de Kick-off Zin in Zorg

 1. Zin in werk en zingeving in het werk gaan hand in hand.
 2. Zinvol werk betekent voor jonge dokters werk voor en met de patiënt en werk waarin zij/hij zich kan laten zien, gelden en ontwikkelen. Een tekort aan werkplezier dreigt als de patiënt te weinig in beeld is. Of de jonge dokter zelf.
 3. Om goed te kunnen functioneren en presteren als dokter, is er een groot verlangen bij de jonge dokter om zichzelf te kunnen zijn in de uitoefening van het artsen vak. Zichzelf zijn en werkplezier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 4. Jonge dokters willen zich kunnen uiten, verbinden, en persoonlijk – als mens – ontwikkelen. Ze willen gewaardeerd worden (“Wat werkplezier geeft is van opleiders en collega’s meer horen dat je het goed doet”) en verlangen dat ze ook buiten hun werk kunnen leven en genieten.
 5. De jonge dokter is ambitieus en toegewijd en wil dat kunnen zijn zonder zichzelf weg te cijferen.
 6. Om het werkplezier te behouden en te vergroten zal de aanpak (van de organisatie van werk, van de cultuur en van de individuele veerkracht van mensen) rekening moeten houden met de drijfveren (verlangen) van de jonge dokters.
 7. Een sterk collectief van jonge dokters is noodzakelijk om goed te verwoorden wat het individuele verlangen is, en de zorginstellingen waarbinnen jonge dokters werken te helpen bij het aanpassen van de organisatie in lijn met de drijfveren van de nieuwe generatie dokters.
  De schijnbare paradox is dat het realiseren van een verlangen om als individu te worden gezien vraagt om een collectieve aanpak. De jonge dokter heeft de groep nodig om zichzelf te kunnen zijn.
 8. De jonge dokter vindt diversiteit vanzelfsprekend. De jonge dokters begrijpen de uniciteit van de collega’s en dus de onderlinge verschillen die er bestaan. Verschillen worden geaccepteerd en gewaardeerd. Zoals een jonge dokter het verwoordde: ‘we zijn allemaal mooie schilderijen, maar om een museum te vullen heb je verschillende kunstwerken nodig’.
 9. De kijk van jonge dokters op wat professionaliteit is, includeert de dokter als mens en persoon in het werken voor en met de patiënt.
 10. Jonge dokters zien parallellen tussen hun verlangen om zichzelf te zijn en het vermogen om de individuele wensen en behoeften van patiënten te zien. Jonge dokters vinden persoonlijke ontwikkeling dan ook een wezenlijk deel van professionaliteit waaraan tijdens de opleiding aandacht moet worden besteed.
 11. Jonge dokters zien hun ervaring op de werkvloer als essentieel voor goede bedrijfsvoering. Tegelijkertijd willen ze meer leren over de bedrijfsvoering.

Noot: dit zijn de eerste bevindingen op een rij. Er volgt een uitgebreide analyse die de basis vormt voor de landelijke enquête die we begin 2020 gaan starten.

22 december, 2019

Recent nieuws

Pauze
Pauze. Het woord roept zowel ontspanning als stress op. Want pauze voor jezelf klinkt heerlijk maar als we met collega’s lunchen gaat het eigenlijk alleen over werk gerelateerde zaken, patiënten. Kan je het dan wel echt pauze noemen? We zijn een aantal jaren geleden overgestapt…
lees verder...
Gastblog | Nejra Kabašaj | aios Huisartsgeneeskunde
‘Nejra, de patiënt van vorige week is er weer.’ Een zin die tientallen gedachten en gevoelens bij me oproept als ik het hoor. Bovenal voelt het als een soort lakmoesproef voor mijn medisch handelen. Het stelt mijn klinische vizier op maximale scherpte: heb ik het wel goed gedaan de vorige…
lees verder...
Ode aan mijn lichtpuntje
Het liefst ben ik voor de werkdag officieel begint al op de afdeling. Rustig de computer aanzetten, kopje koffie, de eerste mailtjes van de dag beantwoorden en een babbeltje met de andere vroege vogels. Even acclimatiseren. De realiteit is echter anders. De openingstijden van de crèche en BSO maken dat…
lees verder...