Eerste bevindingen uit de kick-off

Woensdagavond 20 november 2019 vond de kick-off van Zin in Zorg plaats met 100 enthousiaste jonge dokters. De energie was de hele avond voelbaar. De betrokkenheid bij elkaar én bij het thema was groot: er lijkt daadwerkelijk een momentum te ontstaan rond werkplezier.

Tijdens de groepsgesprekken over dát wat werkplezier bevordert of bedreigt, was de openheid en het onderling respect groot. De vier thema’s – zinvol werk, persoonlijke veerkracht, organisatie van het werk en de cultuur van werkplezier –vormden een goede basis en kwamen volop aan bod.

Benieuwd naar de eerste bevindingen van hoogleraren Antoinette de Bont en Kiki Lombarts? Je leest ze hier.

Eerste bevindingen opgehaald tijdens de Kick-off Zin in Zorg

 1. Zin in werk en zingeving in het werk gaan hand in hand.
 2. Zinvol werk betekent voor jonge dokters werk voor en met de patiënt en werk waarin zij/hij zich kan laten zien, gelden en ontwikkelen. Een tekort aan werkplezier dreigt als de patiënt te weinig in beeld is. Of de jonge dokter zelf.
 3. Om goed te kunnen functioneren en presteren als dokter, is er een groot verlangen bij de jonge dokter om zichzelf te kunnen zijn in de uitoefening van het artsen vak. Zichzelf zijn en werkplezier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 4. Jonge dokters willen zich kunnen uiten, verbinden, en persoonlijk – als mens – ontwikkelen. Ze willen gewaardeerd worden (“Wat werkplezier geeft is van opleiders en collega’s meer horen dat je het goed doet”) en verlangen dat ze ook buiten hun werk kunnen leven en genieten.
 5. De jonge dokter is ambitieus en toegewijd en wil dat kunnen zijn zonder zichzelf weg te cijferen.
 6. Om het werkplezier te behouden en te vergroten zal de aanpak (van de organisatie van werk, van de cultuur en van de individuele veerkracht van mensen) rekening moeten houden met de drijfveren (verlangen) van de jonge dokters.
 7. Een sterk collectief van jonge dokters is noodzakelijk om goed te verwoorden wat het individuele verlangen is, en de zorginstellingen waarbinnen jonge dokters werken te helpen bij het aanpassen van de organisatie in lijn met de drijfveren van de nieuwe generatie dokters.
  De schijnbare paradox is dat het realiseren van een verlangen om als individu te worden gezien vraagt om een collectieve aanpak. De jonge dokter heeft de groep nodig om zichzelf te kunnen zijn.
 8. De jonge dokter vindt diversiteit vanzelfsprekend. De jonge dokters begrijpen de uniciteit van de collega’s en dus de onderlinge verschillen die er bestaan. Verschillen worden geaccepteerd en gewaardeerd. Zoals een jonge dokter het verwoordde: ‘we zijn allemaal mooie schilderijen, maar om een museum te vullen heb je verschillende kunstwerken nodig’.
 9. De kijk van jonge dokters op wat professionaliteit is, includeert de dokter als mens en persoon in het werken voor en met de patiënt.
 10. Jonge dokters zien parallellen tussen hun verlangen om zichzelf te zijn en het vermogen om de individuele wensen en behoeften van patiënten te zien. Jonge dokters vinden persoonlijke ontwikkeling dan ook een wezenlijk deel van professionaliteit waaraan tijdens de opleiding aandacht moet worden besteed.
 11. Jonge dokters zien hun ervaring op de werkvloer als essentieel voor goede bedrijfsvoering. Tegelijkertijd willen ze meer leren over de bedrijfsvoering.

Noot: dit zijn de eerste bevindingen op een rij. Er volgt een uitgebreide analyse die de basis vormt voor de landelijke enquête die we begin 2020 gaan starten.

22 december, 2019

Recent nieuws

Interview Thomas Schok | Radio 1
 Thomas Schok, chirurg en ambassadeur van Zin in Zorg, is geïnterviewd door Radio 1. Hij blikt o.a. terug op de coronaperiode in het ziekenhuis waar hij werkt, deelt zijn visie op de geleerde ervaringen destijds én vertelt hoe juist in deze periode – geheel onverwacht…
lees verder...
Hoe houd je alle ballen in de lucht?
Het werken als dokter kan stressvol zijn, zeker als je net bent afgestudeerd en als jonge dokter de eerste stappen in het ziekenhuis of een andere zorginstelling zet als verantwoordelijk professional. Op veel verschillende gebieden moet je je staande zien te houden. Hoe ga je om met patiënten, met medisch…
lees verder...
Achter de schermen bij Zin in Zorg
Voor én achter de schermen zetten wij ons in voor meer werkplezier, mentaal fitte dokters en meer tijd voor de patiënt. Zo zijn we bezig met het maken van een aantal filmpjes, waarin we met een knipoog zichtbaar maken welke cultuurverandering we met Zin in Zorg beogen. De draaidagen hebben…
lees verder...