ZIN IN ZORG
Thomas Schok
Beroep: Chirurg/oncoloog
Plaats: Utrecht
Organisatie: VvAA

“We vinden het belangrijk dat zorgverleners goed in hun vel zitten zodat ze goed voor de patiënten kunnen zorgen.”

Thomas Schok

“Deze beweging is belangrijk omdat het gaat om een groep bevlogen jonge zorgverleners die de zorg in de toekomst moet maken met elkaar. We zien dat zij in toenemende mate de zin in zorg verliezen. Ik hoop dat wij met deze beweging echt een verandering teweeg kunnen brengen. Dat begint bij de zorgverleners zelf. In de ziekenhuizen, maar ook daarbuiten. Dat ze het initiatief nemen en ook de durf hebben om dingen te gaan veranderen. Zodat we met elkaar de zorg beter en mooier maken, zodat we weer zin in zorg hebben.”